คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คืออะไร

บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

อ้างอิง it24hrs 1 สิงหาคม 2562

Continue reading “คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คืออะไร”

Deep Learning คืออะไร

คือชุดคำสั่ง (algorithm) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชุดคำสั่งนี้จะทำ ให้ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ด้วยการจำลองเครือข่ายประสาทแบบเดียวกับในสมองของมนุษย์

อ้างอิง @post 2 สิงหาคม 2562

Continue reading “Deep Learning คืออะไร”

Data Mining คืออะไร

คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

อ้างอิง glurgeek 1 สิงหาคม 2562

Continue reading “Data Mining คืออะไร”

Data Warehouse คืออะไร

คลังเก็บข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลมาที่ต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันอาจเรียกที่จัดเก็บนี้ว่า คลังข้อมูลกลาง

อ้างอิง iok2u 1 สิงหาคม 2562

Continue reading “Data Warehouse คืออะไร”

การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร

หนึ่งในสาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้

อ้างอิง Wikipedia 29 พฤษภาคม 2562

Continue reading “การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร”

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร

การสร้างความฉลาดคล้ายมนุษย์ให้แก่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำงานของมนุษย์ได้ด้วยตนเอง

อ้างอิงจาก หนังสือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562

Continue reading “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร”