ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร

การสร้างความฉลาดคล้ายมนุษย์ให้แก่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำงานของมนุษย์ได้ด้วยตนเอง

อ้างอิงจาก หนังสือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562

====================

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในการให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย สมาคมตั้งมั่นจะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล รายละเอียดเพื่มเติม aiat.or.th

Author: admin

Fan of Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published.