เกี่ยวกับ AI word

เป็นเว็บไซต์สำหรับรวบรวมคำที่น่าสนใจไว้ในที่เดียวกัน จัดทำโดยน้องๆนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นฝึกให้นักศึกษาฝึกงานได้ค้นคว้าคำศํพท์และหาความหมาย ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยกับ CMS อย่างเช่น WordPress เป็นต้น