คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คืออะไร

บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

อ้างอิง it24hrs 1 สิงหาคม 2562

Continue reading “คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คืออะไร”