Deep Learning คืออะไร

คือชุดคำสั่ง (algorithm) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชุดคำสั่งนี้จะทำ ให้ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ด้วยการจำลองเครือข่ายประสาทแบบเดียวกับในสมองของมนุษย์

อ้างอิง @post 2 สิงหาคม 2562

Continue reading “Deep Learning คืออะไร”