การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร

หนึ่งในสาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้

อ้างอิง Wikipedia 29 พฤษภาคม 2562

Continue reading “การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร”